Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2, gồm các ông, bà:
1. Bà Nguyễn Thị Dung
2. Ông Nguyễn Duy Minh
3. Bà Lê Thị Xuân Nga
4. Ông Nguyễn Văn Quảng
5. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy